Stichting Dappere Senioren Paramaribo - Noord (SDSPN)

Dit is een dochterorganisatie van de SSDP welke is opgericht in april 2011 om richting te geven aan de opvang en  sevá (dienstbaarheid) voor de seniore burgers in onze regio. De redenen hiervoor waren de verschillende verzoeken uit de gemeenschap om uit te kijken naar de mogelijkheid om seniore burgers onderdak te geven in een prettige en sfeervolle omgeving.