Sociale- en Vormingscommissie

De Sociale- en Vormingscommissie is opgericht in juni 1966 als één van de structuren van de SSDP. De vele activiteiten welke door het Hoofdbestuur werden georganiseerd in de voorgaande jaren, vonden veel bijval bij het publiek. Het Hoofdbestuur meende toen een aparte structuur in het leven te roepen om hun hiermee bij te staan. 

De commissie bestond toen uit 5 leden, welke thans is uitgegroeid tot 10 leden. Uitgangspunten van de Sociale- en Vormingscommissie zijn:

  • Ondersteunen van het Hoofdbestuur bij de realisering van de doelstellingen van de organisatie.
  • Ondersteunen van sociaal zwakkeren, mensen met een beperking en bejaarden, middels het verstrekken van voedsel pakketten per kwartaal e.d.
  • Het organiseren van cursussen zoals: sari draperen, vegetarische keuken, dansen, knippen, dammen, zang, yoga, bloemschikken etc.
  • Het verzorgen van lezingen over actuele religieuze en culturele onderwerpen.
  • Huiswerkbegeleiding. De huiswerkbegeleiding welke in 1998 startte voor de kinderen van Blauwgrond, Geyersvlijt en omgeving was een groot project welke succesvol is afgerond dankzij de inzet van de leerkrachten en donaties.

Jaarlijks wordt Kinderdag uitbundig gevierd met de kinderen van de omgeving, welke heel goed wordt bezocht. 

De Sociale- en Vormingscommissie is in staat haar werkzaamheden te verrichten dankzij donaties en de talloze positieve reacties van de gemeenschap en haalt hieruit ook haar motivatie om verder te gaan met dit mooie werk.

De leden zijn:
1.       Parsadi Mala (Voorzitter)
2.       Jhingur Sharita (Ondervoorzitter)
3.       Tilak Louise (1e Secretaris)
4.       Doerga Alma (2e Secretaris)
5.       Sheorajpanday Usha (1e Penningmeester)
6.       Boedhoe Lies (2e Penningmeester)
7.       Gangaram Panday Mien
8.       Bhagwant Sarita
9
.       Mahabier Yasmin