Pandit Mandali (Priesterraad)

Deze raad kent ook haar oorsprong vanaf het begin van de organisatie, waarbij vooraanstaande pandits (Sanátan Dharm priesters) zitting in hebben en richting geven aan de rituelen en de religieuze dimensie van onze activiteiten. Wekelijks wordt door elk van de pandits leiding gegeven aan de tempeldienst. De astrologische data worden ook door hen verzameld bij de voorbereidingen van de SSDP kalender. Jonge en oudere pandits delen ook op vastgelstelde momenten kennis en ervaring uit, zodat het traject van bijscholing en kennisverrijking ook goed verloopt. Op gezette tijden worden, tezamen met de overige structuren, discussie avonden gepland waar er uitvoerig wordt gediscussieerd over actuele vraagstukken die betrekking hebben op de leefstijl van de Hindu.